Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Historie MO ...

Datumem vzniku "Rybářského spolku" ve Skuhrově nad Bělou považujeme den 16 září 1948. Tohoto dne se konala valná hromada v hostinci u Krulichů. Z přítomných členů byl zvolen první výbor ve složení:

 • Předseda - Jindřich Cvejn - zubní technik ze Skuhrova
 • 1 náměstek předsedy - Karel Beran - ředitel národní školy ve Skuhrově
 • 2 náměstek předsedy - Teodor Tříska - soukromý úředník ze Skuhrova
 • Jednatel - Ota Driemer - soukromý úředník ze Skuhrova
 • Pokladník - Josef Kouřím - ze Skuhrova
 • Zapisovatel - Josef Nosek - ze Skuhrova

Tomuto aktu ovšem předcházelo jednání s tehdejšími úřady, které započal dne 1.4.1948 pan Ota Driemer, odesláním žádosti o povolení vzniku na “Poříční svaz rybářský“ v Žamberku, ustavení přípravného výboru - složení bylo jako pozdější výbor, další žádosti, mezi nimi i žádost o přidělení povodí na Bělé, žádost a posléze i schválení stanov spolku “Zemským národním výborem“ v Praze v květnu 1948.

Další období bylo vyplněno intensivním jednáním o pronájmu povodí, které z bývalých majitelů přešlo do správy Státních lesů a velkostatku v Solnici. Teprve v květnu 1949 bylo spolku přiznáno oprávnění k výkonu rybářského práva na řece Bělé. Za pronájem na úseku od horní hranice obce Skuhrov nad Bělou až po rybolov města Solnice platil tehdy spolek 1.200,- korun ročně. Až v roce 1953 začal spolek hospodařit na povodí jak jej známe dnes. Do revíru od té doby patří Bělá od jezu továrny “Lerchovna“ až k prameni, se všemi přítoky, které jsou chovné.

Chov ryb byl v samých začátcích velmi problematický. Plůdek pstruha se tehdy vysazoval přímo do toku řeky, a tak byly značné ztráty. Teprve později v roce 1955, kdy už jsme měli za sebou neúspěšný pokus s chováním násady v rybníčcích nad Lukavicí a také v náhonu na vodní kolo “Cejhamru“, nastal obrat. V tomto roce byl poprvé použit zapůjčený agregát k odlovu ryb na potocích., a tak zahájena nová etapa hospodářské činnosti organizace. Mohli jsme začít chovat pstruha a v menší míře i sivena v prostředí, které těmto rybám vyhovuje nejvíce.


Dále uvádíme některá důležitá data a události, které nejvíce ovlivnily činnost organizace, nebo se nějakým způsobem dotýkají i historie naší obce.

1957 - změna názvu “Lidový rybářský spolek“/původně – Rybářský spolek/ na “Československý svaz rybářů“, později “Československý rybářský svaz“ a od data federativního uspořádání Československa nese organizace název “Český rybářský svaz“. V tomto roce si organizace také zakoupila vlastní agregát k lovu ryb.

1965 - povodeň ze 17 července znamenala pro organizaci ztráty jak na rybí obsádce, tak na vybudovaných splávcích na řece Bělé.

1968 - počátek úprav protipožární nádrže v Rybníčkách.

1971 - úpravy nádrže dokončeny a při této příležitosti byly první závody v lovu ryb, které od této doby pořádáme každoročně.

1973 - počátek kácení pobřežních porostů na Bělé, soustředění finančních prostředků a doplnění inventáře o přívěsné vozíky a nutné nářadí.

1975 - společné hospodaření v rámci východočeského kraje . Na obavy které byly s tímto krokem spojeny si již nikdo z pamětníků ani nevzpomene / vlastně se prakticky nesplnili/.

1976 - nákup nového agregátu a především vybudování nádrže v Hrašticích i přes potíže s utopeným buldozerem a nutnou pomocí armády při vyprošťování.

1980 - UDN pro pamětníky zkratka, která vyvolávala velké obavy a to oprávněně. Plísňové onemocnění, které bylo do republiky zavlečeno, značně zdecimovalo populace lososovitých ryb a nedalo se vůbec léčit. Úlovky se po několik následujících let snížily o 50%.

1982 - stále se potýkáme s následky UDN, ale také jsme účastníky zdá se historické události – byla zahájena výstavba rybníka v Debřecích, sen mnohých našich členů. Zde se musím zmínit o dvou jménech: pan Holec Josef a Hradecký Jaroslav ml.. Tito dva naši členové mají bezesporu největší zásluhu na tom, že se s touto výstavbou započalo.

1984 - červenec – slavnostní otevření rybníka v Debřecích, který byl budován jako víceúčelová nádrž a tak také slouží.Rybník je přibližně 98 metrů dlouhý a 80 metrů široký. Největší hloubka je okolo 4 metrů.

1986 – zahájena výstavba druhého rybníka v Debřecích.

1988 – dokončení přeložky řeky za slévárnou a převedení toku Bělé do nového koryta.

1990 – dokončení výstavby druhého rybníka v Debřecích a jeho napuštění. Tento rybník slouží převážně jako chovný a jako zásobárna vody.

1992 – vyjmutí rybníka D1 v Debřecích z celokrajského hospodaření. Nadále bude využíván pouze členy naší organizace.

1998 – doposud největší živelná pohroma na povodí. Organizace sčítá škody a snaží se o jejich zmírnění. Bylo zničeno vše, co jsme na Bělé, Tulešovském a Ošerovském potoku v minulosti vybudovali. Celkem asi 120 splávků a jízků. Škody na rybí obsádce a dalším materiálu / agregát, vozíky, stavební dřevo / jsou vyčísleny na 120.000,.Kč. Přes veškerou proklamovanou pomoc, jsme nakonec obdrželi pouze úhradu za plůdek po dobu dvou let a velice problematickou dodávku odkrmeného plůdku ovšem již tři dny po povodni, takže nastal problém kam s nim Byly jsme nuceni zakoupit také nový agregát, v pořadí již třetí, ale příliš se nevyvedl. Potíže s jeho funkčností jsou překonány až v roce 2003.

2004 – v březnu byly zpřístupněny internetové stránky místní organizace na kterých jsou různé zajímavosti a informace nejen pro rybáře. Internetová adresa MO Skuhrov nad Bělou: http://home.tiscali.cz/crs.skuhrov/


Pohled na naší organizaci by nebyl úplný bez přehledu alespoň některých členů výboru, kteří se věnovali tomuto poslání v organizaci.

Předseda:

 • Jindřich Cvejn (1948 - 1953)
 • Květoslav Dusbaba (1954)
 • Jaroslav Hradecký (1955 – 1958)
 • Emil Macháň (1959 – 1963)
 • Jaroslav Reichl (1964)
 • Jiří Brož (1965 – 1981)
 • Josef Holec (1982 – 2002)
 • Mila Bárta (ve funkci od r.2002)

Hospodář:

 • Oto Driemer (1948 – 1962)
 • Teodor Tříska (1963 – 1977)
 • Jaroslav Matyáš (1978 – 2002)
 • Rudolf Zounar (ve funkci od r.2002)

Jednatel:

 • Oto Driemer (1948 – 1954)
 • Teodor Tříska (1955 – 1956)
 • Rudolf Matoulek (1957)
 • Teodor Tříska (1958)
 • Josef Pašta (1959 – 1960)
 • Oto Driemer (1961 – 1965)
 • Zdeněk Macháček (1966-1977)
 • Jaroslav Matyáš (1973 – 1977)
 • Josef Holec (1978 – 1981)
 • Josef Dvořák (1982 – 1989)
 • Karel Hartman (1989 – 2002)
 • Ladislav Jirčík (2002 - 2013 )
 • Jarkovský Miloš ( ve funkci od r. 2013)

Od roku 1985 byla dále ustanovena funkce rybničního hospodáře, kterou do roku 2002 velmi svědomitě zastával Jiří Franke. V současné době tuto funkci vykonáváDavid Zounar.

Je dost dobře možné, že seznam funkcionářů z let 1948 – 1954 není úplný, ale není již v našich silách dopátrat se všeho, zvláště i proto, že v těchto letech se výbor volil na jeden rok a nemáme již k dispozici všechny tehdejší zápisy.

 

 

Kronika I a II MO ČRS
Archiv MO ČRS
Archiv Obecního úřadu ve Skuhrově n.B.

 

 

 
 


Poslední fotografiepočasí

Počasí Skuhrov nad Bělou - Slunečno.cz

Archiv

Kalendář
<< květen / 2024 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 276147
Měsíc: 3900
Den: 108